Sáng ngày 11 tháng 3 năm 2019 Liên đội trường TH Nguyễn Thị Minh Khai tổ chức diễn đàn "Xây dựng tình bạn đẹp- Nói không với bạo lực học đường".